Weblog Actieprogramma Integrale Veiligheid

Veiligheid

Als gemeente willen wij graag weten wat er speelt in onze buurten, wijken en dorpen. Ook willen we de wensen van onze inwoners weten ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Bijvoorbeeld over parkeergelegenheid, groenvoorziening en verkeersveiligheid. Daarom is in mei 2018 het Actieprogramma Integrale Veiligheid gestart. Een actieprogramma voor én door inwoners en ondernemers uit Edam-Volendam.

Ons doel

Eind 2018 willen we een concreet en meerjarig Actieprogramma Integrale Veiligheid hebben, gemaakt én gedragen door onze inwoners en ondernemers. Hiermee kunnen we de komende jaren samen aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente nog beter te maken. Als gemeente, maar ook als betrokken instanties (zoals de politie) en als inwoners. Een leefbare en veilige leefomgeving creëer je namelijk niet alleen; dat doe je samen. Zo zorgen we dat we één van de veiligste gemeenten van Noord-Holland blijven.

Een unieke aanpak

In het actieprogramma staat het verhaal van de wijk centraal. Van zeven wijken om precies te zijn. Om recht te doen aan de unieke kenmerken van onze wijken, buurten en dorpen hebben wij de gemeente namelijk opgedeeld in een  zevental gebieden.

 • Actieprogramma Integrale Veiligheid

  (20-09-2018)

  In elk gebied willen we het gesprek op gang brengen over leefbaarheid en veiligheid. Om dit te bereiken, hebben we per gebied enkele “verkenners” gevraagd. Zij gaan aan de slag om bij hun buurtbewoners verhalen op te halen over hun eigen wijk. Wat leeft hier? Wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe zien we de toekomst van onze buurt? Niet alleen gaan zij in gesprek met buurtbewoners, ook vragen zij aan hen om zélf weer met anderen te praten en input op te halen. Zo willen we zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken. Deze manier van werken is uniek in Nederland.

  Van elk gebied verzamelen we de verhalen tijdens een ‘gebiedsavond’, waar de betrokken inwoners en ondernemers voor zijn uitgenodigd. Het resultaat? Een gemeenschappelijk verhaal van hun wijk, zowel visueel als kort en bondig op papier.

  De resultaten tot nu toe

  In juli en augustus zijn drie gebiedsavonden georganiseerd: In de Oude Kom van Volendam, de Blokgouw en de Zeevang & de Purmer. Elk gebied heeft een ander verhaal met eigen karakteristieken, uitdagingen en toekomstbeelden. Benieuwd naar de resultaten?
   

  Lees verder over de planning, over meepraten op gebiedsavonden en/of reageer op deze weblog:

  Lees meer