Voorzieningen zorg en welzijn


Weet u al wat u wilt aanvragen en heeft u geen verdere informatie nodig? Meldt het dan snel online.

Online meldingsformulier Wmo

Contactgegevens en openingstijden Breed Sociaal Loket

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een voorziening? Lees dan de uitleg hieronder of maak gebruik van de cliëntondersteuner, contactgegevens

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)


  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

  Lees meer
 • Jeugdwet: zorg, begeleiding en ondersteuning voor uw kind

  Opvoeders zijn eerst zelf verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. Het kan voorkomen dat de situatie in het gezin verandert waardoor tijdelijk ondersteuning nodig is om weer in een ‘kalmer vaarwater’ te komen waarna u zelf weer verder kan. Denk hierbij aan een scheiding of overlijden binnen een gezin.

  Het kan ook zijn dat langdurige ondersteuning nodig is,  bijvoorbeeld wanneer uw kind een beperking heeft, gedragsproblemen of sprake is van een stoornis. De zorg en begeleiding voor uw kind valt onder de Jeugdwet, maar ook begeleiding, opvoedhulp en of inzet van respijtzorg voor de rest van het gezin.

  Voor meer informatie over passende specialistische hulp, kunt u kijken op: ikzoekjeugdhulp.nl

  Meer informatie kunt u vinden in de:

  Verordening Jeugdhulp

  Nadere regels bij de verordening Jeugdhulp

 • Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

 • Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning

  Kunt u door een ziekte, beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente samen met u naar een oplossing zoeken. Denk hierbij aan een indicatie voor aanvullend openbaar vervoer, hulp in het huishouden, vervoermiddel, andere mensen ontmoeten etc.

  lees meer

 • Participatiewet: hulp bij het vinden van werk en/of meedoen in de samenleving

  De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Het gaat om de regelingen Wsw, Wajong en Wwb. Deze zijn samengevoegd in de Participatiewet. De gemeente wil graag dat iedereen meedoet en kán meedoen in de samenleving. Centraal staat wat mensen nog wél kunnen, meedoen naar vermogen. Vanuit die gedachte helpen we mensen bij het vinden van werk. Als dit niet mogelijk is dan kijken we naar alternatieven om toch mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.

  Klik hier voor de rapporten en beleidsregels inzake Participatiewet Edam-Volendam.
  Voor de verordeningen verwijzen wij u naar Overheid.nl/verordeningen Edam-Volendam. Hierin kunt u op onderwerp zoeken.