Visie Openbare Ruimte

Tijdens de bewonersavonden over de Visie Openbare Ruimte zijn goede gesprekken gevoerd waarin ideeën zijn ontstaan, doordacht en bekritiseerd. Het doel van deze avonden was om u gelegenheid te geven zich te laten informeren en u een aanspreekpunt te bieden om over de concept visie openbare ruimte een discussie te voeren. Discussie ging verder dan alleen deze visie, dat was voor ons signaal dat de gelegenheid werd gewaardeerd. Ook zorgen wij ervoor dat de opmerkingen die niet direct betrekking hebben op de visie op de juiste plaats in de organisatie terecht komen. Wij zullen ons uiterste best doen om uw reacties zorgvuldig te analyseren en verwerken dit in de definitieve concept visie die in het najaar aan onze gemeenteraad zal worden aangeboden. Mocht het nodig zijn om te reageren op uw inbreng nemen wij contact met u op. Sommige van u hebben in de afgelopen weken een reactie per email gegeven. Ook hartelijk dank daarvoor, dat helpt ons om de concept visie nog scherper te krijgen. Ons team is enthousiast over de manier waarop de bewonersavonden zijn verlopen.

Na de vaststelling door de gemeenteraad zal de definitieve versie hier te vinden zijn. Mocht u nog meer ideeën of reacties hebben kunt u altijd mailen naar info@edam-volendam.nl, ter attentie van Visie Openbare Ruimte.

U kunt de Visie en Handboek Inrichting Openbare Ruimte hier downloaden.