Verkeer

3e ontsluitingsweg

Zeevang en Edam-Volendam zijn tot elkaar gekomen. Ook op het gebied van verkeer is het nodig om eenduidig beleid te hebben. Hiertoe wordt een nieuw Verkeersplan voor de nieuwe gemeente Edam-Volendam opgesteld. Het plan zal het beleid bepalen van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van verkeer- en vervoer. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit plan, de derde ontsluitingsweg en de overige rapporten over het verkeer.

Verkeer-en vervoerplan Edam-Volendam

Verkeer- en vervoerplan Edam-Volendam

De gemeente wil samen met de inwoners werken aan een nieuw verkeersplan.
Wij nodigen u van harte uit om woensdag 17 mei vanaf 19:00 uur aanwezig te zijn bij de eerste bijeenkomst over het Verkeersplan in pop- en cultuurhuis PX te Volendam. Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseren wij samen de wensen en behoeften. Wij vragen u om voorafgaand aan de bijeenkomst de enquête Verkeersplan E-V in te vullen, hierin kunt u aangeven wat u belangrijk vindt op het gebied van verkeer en vervoer. Vul hier de enquête Verkeersplan E-V in en lees informatie over de bijeenkomst waarin u samenwerkt met de gemeente aan het Verkeersplan. Heeft u na het lezen van deze informatie een dringende vraag die u ook niet via de enquête kunt stellen stuur dan een e-mail naar verkeersplan@edam-Volendam.nl.

3e Ontsluitingsweg

3e Ontsluitingsweg

De gemeente wil tussen de kruising N244/N247 en de Dijkgraaf Poschlaan de zogenaamde derde ontsluiting aanleggen. De reden: het verkeer van Edam en Volendam loopt regelmatig vast. Vorig jaar bleek tijdens inloopbijeenkomsten dat inwoners en andere belanghebbenden twijfelden aan het nut van de derde ontsluiting. Zou dit de problemen wel oplossen? De afgelopen periode heeft de gemeente daarom een zogenaamd ‘nut en noodzaak onderzoek’ laten uitvoeren. De resultaten van het onderzoek zijn nu beschikbaar. De gemeenteraad heeft op 16 februari 2017 ingestemd met het concept voorkeursalternatief: een ontsluitingsweg op maaiveldniveau.

Rapporten verkeer

Rapporten en producten verkeer

U kunt de rapporten van de voormalige gemeente Zeevang en Edam-Volendam vinden op de oude sites die via webarchief.nl zijn te bereiken.

De huidig geldende rapporten en producten over verkeer en parkeren.