Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 het “Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023” vastgesteld. Dit plan vervangt het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2011. U vindt hier een overzicht van de projecten die in 2019 en 2020 worden uitgevoerd.

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn zaken die alle inwoners van de gemeente Edam-Volendam aangaan. Iedereen is immers verkeersdeelnemer. De keuzes die we maken in dit verkeersplan zijn direct van invloed op de inwoners en bezoekers van onze gemeente. Het is in ieders belang te komen tot een integraal verkeersbeleid met daarin de doelen en ambities voor de komende jaren. Dit plan omvat een groot aantal onderwerpen. Van meer parkeervoorzieningen voor fietsers tot het veiliger maken van oversteekplaatsen voor voetgangers en van het aanpakken van verkeersveiligheidsknelpunten tot het stimuleren van elektrisch vervoer. Wat goed gaat willen we behouden, maar wat beter kan willen we verbeteren. 

Het plan is tot stand gekomen door middel van een participatietraject waarin eerst wensen en behoeften zijn geïnventariseerd. Daarna gaven meer dan dertig aanwezigen tijdens een tweede atelier bijeenkomst aan welke concrete maatregelen nodig zijn om de doelen uit de eerste werksessie te kunnen bereiken.

Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail naar verkeersplan@edam-Volendam.nl.