Elektrische laadpalen aanvragen en locaties

Klik door voor een interactieve kaart met de locaties van de laadpalen en meer informatie over een aanvraag.

Toenemende vraag naar oplaadpunten

De verwachte toename van het aantal elektrische auto’s betekent dat er meer vraag zal ontstaan naar oplaadpunten. Van gebruikers van elektrische voertuigen mag worden verwacht dat zij hun voertuigen zoveel mogelijk op eigen terrein (thuis en/of op het werk) opladen. Veel mensen hebben thuis echter geen eigen oprit en/of garage. Zij zijn dus aangewezen op een oplaadmogelijkheid in de openbare ruimte. Dit geldt ook voor mensen die hun elektrische auto niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar voor allerlei andere doeleinden gebruiken. Wij willen aanvragers die afhankelijk zijn van een parkeerplek in de openbare ruimte faciliteren.

Aanvraag van oplaadinfrastructuur door een particulier

De realisering van de oplaadinfrastructuur wordt aan de marktpartijen overgelaten. U kunt een aanvraag indienen bij elke leverancier van elektrische laadpalen.
De gemeente heeft een overeenkomst met Allego om makkelijk een laadpaal aan te vragen.

Dit is geen exclusieve overeenkomst en u kunt dan ook bij elke andere leverancier laadpalen aanvragen. De leverancier neemt contact met u op en zal het proces verder begeleiden.

Beleid voor laadpalen elektrische voertuigen

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren veel gedaan om elektrisch rijden aan te moedigen. De ambitie is om in 2020 200.000 elektrische en plug-in hybride auto’s op de weg te hebben. Het doel voor 2025 is zelfs 1 miljoen stuks.

Om de volgende redenen is het belangrijk om in te zetten op elektrisch vervoer:

  • betere luchtkwaliteit vooral in stedelijke gebieden;
  • minder geluidsoverlast;
  • minder CO2-uitstoot;
  • minder gebruik en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.