3e Ontsluitingsweg

De gemeente Edam-Volendam wil al langere tijd tussen de kruising N244/N247 en de Dijkgraaf Poschlaan de zogenaamde 3e ontsluiting aanleggen. De reden daarvoor is dat het verkeer in Edam en Volendam regelmatig vastloopt.

Door het intrekken van het laatste bezwaar is er groen licht voor het aanleggen van de 3e ontsluitingsweg. De voorbereidingen kunnen starten en de planning kan gemaakt worden. Hij gaat er nu echt komen.

Onderzoeksrapporten

De gemeente heeft een ‘nut en noodzaak onderzoek laten uitvoeren. De resultaten leest u hieronder. De gemeenteraad heeft op 16 februari 2017 ingestemd met het concept voorkeursalternatief: een ontsluitingsweg op maaiveldniveau.

Onderzoek 'Nut en Noodzaak' 3e Ontsluitingsweg afgerond

Onderzoeksrapport