Verkeer & bereikbaarheid

Dijkgraaf Poschlaan in Edam

Op deze pagina vindt u meer informatie over het verkeersplan 2018-2023, de derde ontsluitingsweg maar ook over elektrische laadpalen, gehandicaptenparkeerkaart en -plaats, inrij-ontheffing zwaar verkeer, bereikbaarheid en de overige rapporten over het verkeer. Voor de blauwe zone ontheffingen verwijzen wij u naar: parkeerontheffing blauwe zone aanvragen.
 

 • Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023

  De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 het “Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023” vastgesteld. Dit plan vervangt het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2011.

  Lees meer
 • Elektrische laadpalen aanvragen en locaties

  Klik door voor een interactieve kaart met de locaties van de laadpalen en meer informatie over een aanvraag.

  Lees meer
 • Ontheffingen inrijverbod zwaar verkeer

  Het college kan op grond van artikel 87 RVV ontheffing verlenen voor de opgelegde beperkingen.

  Aanvragen van een inrij-ontheffing, DigiD

  Aanvragen van een inrij-ontheffing, afdrukformulier

  Als de ontheffing aan u wordt verstrekt dan bedragen de kosten voor 1 dag € 8,55 en voor meerdere aansluitende dagen in totaal € 20,00. Het bedrag wordt na verlening van de ontheffing gefactureerd.

  Lees meer
 • Nachtwerkontheffing

  Wanneer u buiten de reguliere werktijden werk verricht binnen de openbare ruimte, veroorzaakt u mogelijk geluidhinder. Hiervoor heeft u een nachtwerkontheffing nodig.