Verkeer & bereikbaarheid

Dijkgraaf Poschlaan in Edam

Op deze pagina vindt u meer informatie over alles wat te maken heeft met verkeer. 
Voor de blauwe zone ontheffingen verwijzen wij u naar: parkeerontheffing blauwe zone aanvragen. 
De actuele wegafsluitingen, werkzaamheden aan de wegen, rioleringen en leidingen vindt u op onze pagina Wegwerkzaamheden.
 

 • Verkeerswerkzaamheden omgeving MFA

  Op woensdag 2 september zijn omwonenden geïnformeerd over de plannen en de uitvoering van de verkeerswerkzaamheden rondom het MFA. Omwonenden hebben het nieuwe ontwerp van de omgeving van het MFA ingezien en konden hun vragen aan de gemeente en de aannemer stellen.

  Op 14 september zijn de werkzaamheden gestart. De uitvoering duurt tot ongeveer eind november. 

 • Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023

  De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 het “Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023” vastgesteld. Dit plan vervangt het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2011. U vindt hier een overzicht van de projecten die in 2019 en 2020 worden uitgevoerd.

  Lees meer
 • Elektrische laadpalen aanvragen en locaties

  Klik door voor een interactieve kaart met de locaties van de laadpalen en meer informatie over een aanvraag.

  Lees meer
 • Ontheffingen inrijverbod

  Het college kan op grond van artikel 87 RVV ontheffing verlenen voor de opgelegde beperkingen.

  Aanvragen inrij-ontheffing zwaar verkeer via E-herkenning             

  Aanvragen inrij-ontheffing zwaar verkeer via een afdrukformulier

  Als de ontheffing aan u wordt verstrekt dan bedragen de kosten voor 1 dag € 8,85 en voor meerdere aansluitende dagen in totaal € 20,60. Het bedrag wordt na verlening van de ontheffing gefactureerd.

  Lees meer
 • Nachtwerkontheffing

  Wanneer u buiten de reguliere werktijden werk verricht binnen de openbare ruimte, veroorzaakt u mogelijk geluidhinder. Hiervoor heeft u een nachtwerkontheffing nodig.