Verkeer & bereikbaarheid

Dijkgraaf Poschlaan in Edam

Op deze pagina vindt u meer informatie over alles wat te maken heeft met verkeer. 
Voor de blauwe zone ontheffingen verwijzen wij u naar: parkeerontheffing blauwe zone aanvragen. 
De actuele wegafsluitingen, werkzaamheden aan de wegen, rioleringen en leidingen vindt u op onze pagina Wegwerkzaamheden.
 

 • Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023

  De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 het “Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023” vastgesteld. Dit plan vervangt het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2011. U vindt hier een overzicht van de projecten die in 2019 en 2020 worden uitgevoerd.

  Lees meer
 • Elektrische laadpalen aanvragen en locaties

  Klik door voor een interactieve kaart met de locaties van de laadpalen en meer informatie over een aanvraag.

  Lees meer
 • Ontheffingen inrijverbod zwaar verkeer

  Het college kan op grond van artikel 87 RVV ontheffing verlenen voor de opgelegde beperkingen.

  Aanvragen van een inrij-ontheffing, DigiD

  Aanvragen van een inrij-ontheffing, afdrukformulier

  Als de ontheffing aan u wordt verstrekt dan bedragen de kosten voor 1 dag € 8,55 en voor meerdere aansluitende dagen in totaal € 20,00. Het bedrag wordt na verlening van de ontheffing gefactureerd.

  Lees meer
 • Nachtwerkontheffing

  Wanneer u buiten de reguliere werktijden werk verricht binnen de openbare ruimte, veroorzaakt u mogelijk geluidhinder. Hiervoor heeft u een nachtwerkontheffing nodig.