(Ver)bouwen & duurzaamheid

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Een omgevingsvergunning is vaak nodig bij bouwen, verbouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, milieuactiviteiten, veranderen van een monument, slopen, aanleggen uitrit, kappen van een boom of het aanbrengen van een reclame-uiting.

Bouwprojecten in Edam-Volendam

Actuele bouwprojecten

Meer informatie over het bouwen op inbreilocaties of andere nieuwe projecten.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Vastgestelde en ontwerpbestemmingsplannen van Edam-Volendam.

Actuele & verleende vergunningen

Actuele & verleende vergunningen

Hier vindt u de recent binnengekomen omgevingsvergunningen, omgevingsvergunningen die ter inzage zijn gelegd en verleende omgevingsvergunningen.

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing

Uitgebreide informatie voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over energiebesparing, duurzaamheidsmaatregelen, subsidies en voorlichtingsbijeenkomsten.

Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit (v/h Welstands/Monumentencom)

Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit (Welstands/Monumentencie)

Vergaderingen, vergaderlocatie, samenstelling welstandscommissie

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u een indicatie krijgen of uw (bouw)plan kans van slagen heeft dan kunt u een vooroverleg indienen.

Bodemonderzoeken

Bodemonderzoeken

U kunt hier een bodemonderzoek digitaal aanvragen en betalen.

Meer informatie over bouwen verbouwen monumenten

Meer informatie, aanvraagformulieren & rapporten

Rapporten, meer informatie en aanvraagformulieren.