(Ver)bouwen & duurzaamheid

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Bij bouwen, verbouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, milieuactiviteiten, veranderen van een monument, slopen, aanleggen uitrit, kappen van een boom of het aanbrengen van een reclame-uiting.

Bouwprojecten in Edam-Volendam

Actuele bouwprojecten

Meer informatie over het bouwen op inbreilocaties of andere nieuwe projecten.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Vastgestelde en ontwerpbestemmingsplannen van Edam-Volendam.

Actuele & verleende vergunningen

Actuele & verleende vergunningen

Hier vindt u de recent binnengekomen omgevingsvergunningen, omgevingsvergunningen die ter inzage zijn gelegd en verleende omgevingsvergunningen.

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing

Uitgebreide informatie voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over energiebesparing, duurzaamheidsmaatregelen, subsidies en voorlichtingsbijeenkomsten.

Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit (v/h Welstands/Monumentencom)

Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit (Welstands/Monumentencie)

Vergaderingen, vergaderlocatie, samenstelling welstandscommissie

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u een indicatie krijgen of uw (bouw)plan kans van slagen heeft dan kunt u een vooroverleg indienen.

Bodemonderzoeken

Bodemonderzoeken

U kunt hier een bodemonderzoek digitaal aanvragen en betalen.

Meer informatie over bouwen verbouwen monumenten

Meer informatie, aanvraagformulieren & rapporten

Rapporten, meer informatie en aanvraagformulieren.