Gemeentelijke Boa's

De gemeente heeft vier medewerkers in dienst die toezien op de naleving van regels die gelden voor de openbare ruimte in onze gemeente.

Gemeentelijke boa'sMet hun fysieke aanwezigheid en optreden in onze gemeente wordt naast toezicht op straat ook voorzien in de door onze inwoners verlangde handhaving van de afgesproken regels.

Contact

Wanneer u specifiek aandacht wilt vragen voor een door u ondervonden probleem in dit kader, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0299 398398.
Voor overige aangelegenheden rond de inzet van deze BOA´s kan contact worden opgenomen met de BOA-coördinator bij de afdeling Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg tel.: 0299 398398.


Toezicht en handhaving

De politie beschikt in de praktijk van alle dag niet altijd over voldoende capaciteit om prioriteit te kunnen geven aan een optimale inzet bij toezicht en handhaving van - met name - de gemeentelijke regelgeving.
Daarom heeft het gemeentebestuur hierin haar verantwoordelijkheid genomen.
Met de inzet van deze gemeentelijke medewerkers wordt toezicht en handhaving dan ook door het gemeentebestuur zelf opgepakt. Dit geschiedt in goede samenwerking met de politie.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van deze medewerkers, aangeduid als Buitengewoon Opsporingsambtenaren (kortweg: BOA´s) zijn vooral gericht op naleving van gemeentelijke regels zoals die zijn opgenomen in de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening (kortweg: APV) en de Afvalstoffenverordening. Daarnaast zijn zij bevoegd op te treden in het kader van de Wet Mulder (parkeerovertredingen) en de Drank- en Horecawet.

Werkzaamheden

De BOA's treden niet alleen handelend op naar aanleiding van hun eigen waarnemingen, zij controleren juist ook op zaken die u als burger bij ons gemeentebestuur aandraagt.
Zij houden bijvoorbeeld toezicht op het verkeerd aanbieden van afval, overlast van hangjongeren, hinderlijk/foutief parkeergedrag of het verstrekken van alcohol aan jongeren onder 18 jaar.