Buurtpreventie met behulp van WhatsApp

WhatsApp kan goed worden gebruikt als middel om buurten en wijken veiliger te maken.

WhatsApp biedt bewoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in de eigen woonomgeving snel met elkaar en met de politie te delen. In de gemeente Edam-Volendam zijn op dit moment ongeveer tien WhatsApp groepen actief en een aantal in oprichting. De straten en buurten kunnen herkenbaar gemaakt worden met de speciale WhatsApp buurtpreventieborden. De gemeente kan die plaatsen en daardoor wordt duidelijk zichtbaar dat de buurt extra alert is. Dit werkt ook preventief. Inbrekers en andere wetsovertreders worden niet graag op de vingers gekeken. Zij zullen buurten en wijken mijden waar de burgers extra waakzaam zijn.

Hoe start ik een WhatsApp-groep?

Whats App is een burgerinitiatief. Wilt u dat er in uw buurt of straat een WhatsApp-groep komt? Neem dan zelf het initiatief en benader uw buren. Het initiatief is immers aan de inwoners zelf. Kijk ook wie van uw groepje een beheerdersrol zou willen invullen. Leg daarna contact met de gemeente. Verdachte omstandigheden moeten eerst met de politie worden gedeeld (bij spoed: 112) en dan pas met elkaar. 

Ook Meedoen?

Wilt u ook meedoen en weten of er in uw buurt al een WhatsApp groep actief is of wilt u zelf een nieuwe Buurt WhatsApp opzetten? Op de website https://veiligebuurt.nl/ is veel nuttige informatie te vinden over het opzetten van een eigen WhatsApp groep. U kunt bovendien zien waar al WhatsApp groepen actief zijn. Ook de lokale facebookpagina Whatsapp Buurtpreventie gemeente Edam-Volendam geeft nuttige en actuele informatie.

Vragen aan de gemeente?

Heeft u een vraag aan de gemeente of aan een beheerder van een reeds bestaande WhatsApp groep? U kunt in dat geval ook een reactie sturen naar het gemeentelijke e-mailadres: buurtpreventie@edam-volendam.nl. Wij zullen u dan verder helpen. 

Waar meld ik bij de Politie wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 0900-8844 als aan de balie van een politiebureau. Naast deze reguliere meldmogelijkheden, kunt u ook een melding maken via onder andere de agent op straat en het meldformulier van de politie.

Bel 112 bij spoed of heterdaad; het gaat dan om spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde. Als u op de hoogte wilt blijven van wat de politie met uw melding heeft gedaan, dan wordt u geïnformeerd zodra de politie ter plaatse is, of u wordt naderhand gebeld.

1-1-2 bellen, waarom niet? Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht aan komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten te sturen. 80% van de woninginbraken lost de politie op dankzij oplettendheid van inwoners.

Wanneer vinden de meeste woning- en auto-inbraken plaats?

Ervaringscijfers van de Politie leren dat de decembermaand en dan met name de donkere dagen rond de kerstdagen en jaarwisseling, ieder jaar weer een piek laat zien in het aantal woninginbraken. Ook dit jaar heeft de Politie hiervoor extra aandacht. Daarbij vraagt het ook de hulp van de inwoners. Hulp in de vorm van het tijdig melden van verdacht gedrag door direct 112 te bellen.

De laatste tijd wordt in onze gemeente met enige regelmaat ingebroken in de kern Edam, daarbij valt met name het aantal inbraken in de Singelwijk op. Voor de kern van Volendam geldt dat aandacht wordt gevraagd voor verdacht gedrag in verband met auto-inbraken. Los van deze specifiek geduide gebieden geldt natuurlijk het signaal naar alle inwoners en elke wijk of dorpskern: Wees alert!

Hoe herkent u een inbreker?

Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het beste letten op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en gefietst worden. Plekken waar het logisch is om stil te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie op 112.

Wat is verdacht gedrag?

Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen en verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit te voeren?

Wat kunt u zelf doen?

Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de deur, papiertjes tussen de deur of een foldertje dat dagenlang uit de bus blijft steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand al dan niet thuis is.
Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt.
Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan dan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren. Twijfel dus niet maar bel de politie.

Welke politietelefoonnummers zijn er?

  • 112 (spoed of heterdaad);
  • 0800-8112 (teksttelefoon: 112 voor doven en slechthorenden);
  • 0900-8844 (geen spoed, wel politie);
  • 0900-1844 (teksttelefoon: 0900-8844 voor doven en slechthorenden);
  • 0031 343 57 8844 (0900-8844 vanuit het buitenland);
  • 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem);
  • 144 (meldnummer voor dieren in nood).