Veiligheid & Handhaving

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar van Edam-VolendamOp deze pagina leest u alles over Veiligheid. Ook wat u kunt verwachten van uw gemeente en wat u zelf kunt doen indien er een ramp of crisis plaatsvindt.
Bij een ramp of crisis van omvang, waarbij ook een groot deel van de samenleving bedreigd wordt, heeft de gemeente - naast de hulpverleningsdiensten - een taak om deze bedreiging te bestrijden en de samenleving terug te brengen naar de dagelijkse gang van zaken.

 • Integrale veiligheid

  De werkzaamheden van de sectie Integrale Veiligheid zijn onder andere:

  • toezicht op en handhaven van foutief parkeren,
  • afvalstoffen en de
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  Lees meer
 • Weblog Actieprogramma Integrale Veiligheid

  Interactieve pagina waar u uw mening kunt geven over verschillende onderwerpen inzake de Integrale Veiligheid. Ook vindt u hier allerlei relevante informatie.

  Lees meer

 • Buurtpreventie met behulp van WhatsApp

  WhatsApp kan goed worden gebruikt als middel om buurten en wijken veiliger te maken.

  Lees meer
 • Melden drugshandel, hennepkwekerij

  Behalve dat hennepkwekerijen illegaal zijn, is er ook vaak brandgevaar.

  Lees meer
 • Rapporten en meer informatie over Veiligheid en handhaving

  Informatie, aanvraagformulieren en rapporten over onder andere vuurwerk afsteken, veiligheidsadvies en wat te doen i.v.m. een ramp.

  Lees meer
 • Gemeentelijke Boa's

  De gemeente heeft vier medewerkers in dienst die toezien op de naleving van regels die gelden voor de openbare ruimte in onze gemeente.

  Lees meer
 • Brandweer

  Sinds 1 januari 2014 vormen de brandweerorganisaties in de regio Zaanstreek-Waterland samen één regionale brandweer: Brandweer Zaanstreek-Waterland.

  Lees meer
 • Rampenbestrijding

  Als iedereen goed voorbereid is op rampen, kunnen de gevolgen ervan beperkt blijven.

  Lees meer