Wie kan een verhuizing doorgeven?

Antwoord:

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar en ouder bent.
  • Een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten/ geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Iedere andere meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.
     

Voordelen van een DigiD-formulier:

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

Laatst gewijzigd

29-03-2019

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Verhuizen / Wie kan een verhuizing doorgeven?