Wie kan een uittreksel/afschrift burgerlijke stand aanvragen?

Antwoord:

U kunt dit zelf aanvragen, maar u kunt ook iemand hiervoor schriftelijk machtigen (kopie identiteitsbewijs bijvoegen). De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Er moet altijd sprake zijn van een gerechtvaardigd belang. Voor minderjarige kinderen en/of echtgeno(o)te/partner op hetzelfde adres is geen machtiging nodig.

Meer informatie en snel online aanvragen van een uittreksel Burgerlijke Stand.

Laatst gewijzigd

29-03-2019

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Uittreksels en registers / Wie kan een uittreksel/afschrift burgerlijke stand aanvragen?