Welke documenten moet ik meenemen voor de aangifte 'eerste inschrijving'

Antwoord:

Als u van plan bent om langer dan vier maanden per jaar in Nederland te verblijven, dan wordt u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U heeft dan een aantal documenten nodig.

  • Een geldig identiteitsbewijs en een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt. Als u in het buitenland geboren bent, dan neemt u een geboorteakte mee.
  • Indien van toepassing neemt u een huwelijksakte, een echtscheidingsakte, een akte van overlijden als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden en/of geboorteakten van de kinderen mee.
  • Als u uit de Nederlandse Antillen of Aruba komt, dan neemt u een bewijs van uitschrijving mee.
  • Verder documenten waarmee u kunt aantonen dat u ingeschreven mag worden op een adres (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).

Laatst gewijzigd

29-03-2019

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Immigratie, inburgering en integratie / Welke documenten moet ik meenemen voor de aangifte 'eerste inschrijving'