Wat moet ik meenemen als ik aangifte van geregistreerd partnerschap wil doen?

Antwoord:

U kunt via onze website met uw DigiD een melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie doen. Hier kunt u de datum reserveren en een locatie en trouwambtenaar kiezen.

Als u in persoon of schriftelijk aangifte wilt doen/ een melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap wilt doen heeft u nodig:

  • het volledig ingevulde meldingsformulier,
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide aanstaande partners, 
  • en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen.

Als één van beide langdurig in het buitenland heeft gewoond of nog woont, een verklaring van ongehuwd zijn uit het land van herkomst. Deze verklaring toont aan dat betrokkene niet gehuwd is (geweest) op het moment van vertrek uit het land of op het moment van afgifte. Om tot een goede beoordeling te komen betreffende de bevoegdheid om een verbintenis te kunnen aangaan moet deze verklaring natuurlijk aansluiten op het tijdstip van inschrijving in Nederland. Als het een huwelijk betreft met een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en niet afkomstig is uit een EU-land, dient een melding voorgenomen partnerschapsregistratie met verblijfsrecht ingevuld te worden. Dit formulier is bij de gemeente verkrijgbaar. Bij documenten die uit het buitenland afkomstig zijn moet u rekening houden met eventuele legalisaties van de documenten. Dit moet in het land van herkomst van het document geregeld worden en vergt een langere doorlooptijd.

Laatst gewijzigd

27-03-2019

Gerelateerde producten

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap / Wat moet ik meenemen als ik aangifte van geregistreerd partnerschap wil doen?