Wat heb ik nodig om een bijstandsuitkering aan te vragen?

Antwoord:

Sommige gegevens zijn al bekend bij de gemeente. De sectie Breed Sociaal Loket stuurt u een aanvraag- en inlichtingenformulier en checklist toe. U kunt ook langskomen tijdens de spreekuurtijden van het Breed Sociaal Loket om het aanvraag-en inlichtingenformulier en checklist op te halen. Op dit formulier staat welke gegevens er nodig zijn om een aanvraag in te dienen. Het kan gaan om:

  • een geldig bewijs waarop uw nationaliteit staat, zoals een paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • bankafschriften van de laatste 3 maanden van u en/of uw partner en eventueel ten laste komende kinderen
  • loonstrookjes van u en/of uw partner
  • gegevens van uw zorgverzekering van u en/of uw partner

 Indien u een afspraak wilt maken, dient u zelf contact op te nemen met het Breed Sociaal Loket, tel. nr.: (0299) 398 398.

Laatst gewijzigd

29-03-2019

Gerelateerde producten

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Bijstandsuitkeringen / Wat heb ik nodig om een bijstandsuitkering aan te vragen?