Wat gebeurt er als ik bouw zonder vergunning?

Antwoord:

Indien u een (vergunningsplichtig) bouwwerk bouwt zonder dat u beschikt over een vergunning kan de gemeente handhavend optreden. U kunt wel proberen het illegale bouwwerk te legaliseren door het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Vooraf kan echter niet worden aangegeven of legalisatie tot de mogelijkheden behoort. Bij het indienen van een aanvraag om legalisatie worden verhoogde leges in rekening gebracht. 

Indien uw aanvraag om legalisatie wordt afgewezen of u er voor kiest om de overtreding te laten voortduren, kan de gemeente u dwingen om het bouwwerk dat u zonder vergunning heeft gebouwd af te breken. U krijgt in principe eerst de gelegenheid om het bouwwerk zelf af te breken.

Weigert u dit of heeft u niet volgens de voorschriften gebouwd, dan kan de gemeente bestuursdwang toepassen of een dwangsom opleggen.

Laatst gewijzigd

15-03-2021

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Bouwen en verbouwen / Wat gebeurt er als ik bouw zonder vergunning?