Krijg ik uitstel van betaling als ik een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde heb ingediend?

Antwoord:

Nee, u krijgt geen uitstel van betaling. U moet de hele aanslag gewoon betalen. Wilt u toch uitstel van betaling? Dan moet u dit schriftelijk aanvragen. U moet dan wel aangeven wat de waarde volgens u moet zijn. Voor dat waardeverschil krijgt u dan uitstel. Houdt u er rekening mee dat de rente over het te weinig betaalde bedrag bij u in rekening wordt gebracht als blijkt dat de waarde toch niet of minder verlaagd wordt.

Laatst gewijzigd

27-03-2019

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Belastingen / Krijg ik uitstel van betaling als ik een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde heb ingediend?