Ik wil graag een gesprek met een ambtenaar of wethouder om mijn bouwmogelijkheden te bespreken.

Antwoord:

Gesprekken over bouwvoornemens vinden uitsluitend plaats aan de hand van een formeel verzoek, zoals een aanvraag omgevingsvergunning, een verzoek tot vooroverleg of situaties van stedelijke ontwikkeling. Mondelinge gesprekken tussen aanvrager en gemeente zijn echter ook in die gevallen in beginsel eerder uitzondering dan regel.

De gemeente toetst bouwplannen alleen aan de hand van een formele aanvraag en kan niet helpen om plannen mede te ontwikkelen. De gemeente kan dus ook niet aangeven welke ontwikkeling wel of niet mag; in beginsel zijn de mogelijkheden namelijk in het bestemmingsplan vastgelegd. Voor die gevallen waarin ruimte bestaat in de ontwikkelingsmogelijkheden is er de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot vooroverleg. Daarbij zal het moeten gaan om een concreet voornemen. Dat daaraan kosten zijn verbonden voor het maken van tekeningen en het verrichten van onderzoek maakt het niet anders.

Laatst gewijzigd

15-03-2021

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Bouwen en verbouwen / Ik wil graag een gesprek met een ambtenaar of wethouder om mijn bouwmogelijkheden te bespreken.