Hoe vraag ik vrijstelling van de 12-dagenregeling geluidsvoorschriften aan?

Antwoord:

Op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” of “Activiteitenbesluit milieubeheer” en de Algemene Plaatselijke Verordening kan het college van Burgemeester en Wethouders aan (horeca)ondernemers maximaal 12 keer per jaar vrijstelling verlenen van de geldende geluidsvoorschriften.

Van de in totaal 12 keer mag het college per jaar maximaal 4 zogenaamde collectieve dagen aanwijzen, maar is hiertoe niet verplicht. Momenteel zijn de vrijstellingsdagen voor zowel Edam als Volendam de 4 kermisdagen. De collectieve dagen worden aan het begin van elk kalenderjaar bekend gemaakt.

Als (horeca)ondernemer kunt u dus maximaal 8 keer per kalenderjaar een vrijstelling van de geluidsvoorschriften aanvragen voor (individuele) activiteiten waarbij de geldende geluidsnormen naar verwachting worden overschreden.

Laatst gewijzigd

23-05-2019

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Vergunningen en ontheffingen voor bedrijven / Hoe vraag ik vrijstelling van de 12-dagenregeling geluidsvoorschriften aan?