Hoe maak ik bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde?

Antwoord:

U kunt gebruikmaken van het digitale formulier bezwaar en beroep.

Er is ook een afdrukformulier bezwaar en beroep

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam.

Laatst gewijzigd

04-06-2019

Gerelateerde producten

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Belastingen / Hoe maak ik bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde?