Hoe kan ik bezwaar maken tegen de belastingaanslag?

Antwoord:

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. U kunt ook gebruikmaken van het digitale formulier bezwaar en beroep (DigiD).

Er is ook een afdrukformulier bezwaar en beroep beschikbaar dat eventueel kan worden gebruikt voor het per post toezenden van een bezwaarschrift. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken per e-mail.

Laatst gewijzigd

23-05-2019

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Belastingen / Hoe kan ik bezwaar maken tegen de belastingaanslag?