Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag voor hondenbelasting?

Antwoord:

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. U kunt ook gebruikmaken van het digitale formulier bezwaar en beroep (DigiD)

Laatst gewijzigd

27-03-2019

Gerelateerde producten

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Belastingen / Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag voor hondenbelasting?