Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen de gecombineerde aanslag?

Antwoord:

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. U kunt ook gebruikmaken van een digitaal bezwaar en beroepformulier met DigiD.
Voordelen van een DigiD-formulier:

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

Op de website van de gemeente is ook een afdrukformulier bezwaarschrift beschikbaar dat eventueel kan worden gebruikt voor het per post toezenden van een bezwaarschrift. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken per e-mail.

Laatst gewijzigd

23-05-2019

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Belastingen / Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen de gecombineerde aanslag?