Belastingen

Krijgt u te maken met gemeentelijke belastingen, wilt u bezwaar maken of wilt u weten wanneer u bij de Belastingdienst moet zijn? Klik dan verder.

Gemeentelijke belastingen

U vindt de taxatiegegevens van uw pand in het

Woz-loket

Wilt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen?

Klik dan hieronder op de producten waar u ook eventuele (aanvraag) formulieren vindt.


Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met een of meerdere aanslagen dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk en binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam.
U kunt hiervoor gebruik maken van het afdrukformulier of het DigiD-formulier. Voordelen van een DigiD-formulier:

  1. u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  2. het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
     


Belastingdienst

De belastingdienst heeft veel informatie voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoe het zit met een auto van de zaak, personeel en loon, aangifte doen of het betalen van Inkomstenbelasting. Graag verwijzen wij u voor deze zaken naar de website: Belastingdienst.nl/zakelijk.

Zoekt u informatie over accijnzen en/of producten invoeren/uitvoeren? Kijk dan op: Belastingdienst/douane voor bedrijven