Bedrijventerreinen

Ongeveer een derde van de bedrijvigheid vindt plaats op bedrijventerreinen. Het gaat dan vooral om bedrijven in de sectoren industrie, groothandel, transport en bouwnijverheid, maar ook zakelijke dienstverlening. In de regel geeft de gemeente bedrijfsterreinen uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals die onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

Edam-Volendam heeft verschillende bedrijventerreinen:

Aan de Oosthuizerweg/Nijverheidsstraat te Edam ligt het bedrijventerrein 'Edam-West' ook wel ´Oosthuizerweg´ genoemd. Het bedrijventerrein ´Oosthuizerweg´ zal met 5 hectare netto in de toekomst worden uitgebreid.

In Volendam ligt het bedrijventerrein 'Julianaweg' aan de Julianaweg en zijstraten vanaf de Zusterschoolstraat tot aan de Zeedijk, en ´Slobbeland´ dat achter het Zuideinde is gelegen.

In Oosthuizen bevindt zich het bedrijventerrein 'Oosthuizen' aan de Ambachtsweg. Er zijn op het hoofdterrein circa 27 bedrijven actief. Alle bouwkavels op het bedrijventerrein zijn uitgegeven en bebouwd. Op het gedeelte waar (kleinere) bedrijfsunits zijn gerealiseerd, is nog ruimte voor meer bedrijfsunits. Hiervoor is ook vergunning verleend. Daarnaast zijn er op het bedrijventerrein diverse panden of units te koop e/o te huur. Meer informatie daarover is te verkrijgen via diverse makelaarskantoren. Het bedrijventerrein is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Dorpskernen 2011. Dit plan staat op de gemeentelijke website en hierin kunt u informatie vinden over vestigingsmogelijkheden.

Huur of koop van bestaande bedrijven

Voor huur of koop van bestaande bedrijven op bedrijventerreinen kunt u contact opnemen met de lokale makelaars.