Afval & Milieu

Elke keer dat afval wordt aangeboden, moet dat geregistreerd worden. De provincie stelt regels ten aanzien van het bedrijfsafval op basis van de Wet milieubeheer. Elke afvalstroom wordt voorzien van een eigen afvalstroomnummer, zodat - indien nodig - achterhaald kan worden waar een bepaalde afvalstroom vandaan komt. Dit is bedoeld om illegale stortingen e.d. te voorkomen.

Als u vragen heeft over de wijze waarop u het beste van uw afval af kunt komen, kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0299 398398.

Ook voor bedrijven is een goede scheiding van afvalsoorten wenselijk. Preventie van afval is uiteraard het goedkoopst. Probeer afspraken te maken met uw leveranciers over de wijze waarop goederen zijn verpakt en mogelijk over terugname van verpakkingen (bijv. pallets). Uiteindelijk betaalt u twee keer voor een verpakking: een keer voor het maken ervan en een keer voor het verbranden of storten ervan! Informatie over reinigingsrechten bedrijfsafval 

Productinformatie met aanvraagformulieren over o.a. afval en milieu

Indien van toepassing zijn in deze producten aanvraagformulieren (bijvoorbeeld een bodemonderzoek) te vinden.

Milieu

Het milieubeleid is er op gericht om een schoner en beter leefmilieu voor onszelf en de omgeving, voor nu en in de toekomst, te creƫren. Dat daarbij de hulp van u als bedrijf hard nodig is, is zeker geen nieuws.

De gevolgen van milieuschadelijke handelingen kunnen dicht bij uw bedrijf merkbaar zijn, zoals zwerfvuil. Vaak is er schade op grotere afstand, bijv. waterverontreiniging door fosfaten uit wasmiddelen. Zelfs in een ander werelddeel kunnen de gevolgen van milieuvervuiling merkbaar zijn. Hiervan is de schade aan de ozonlaag door onder meer het gebruik van de spuitbus en de auto een goed voorbeeld.

U heeft dus nogal wat invloed op het milieu, en die invloed kunt u ook positief aanwenden. Mocht u vragen hebben na het lezen van deze tekst dan kunt u terecht bij de Locatie Ruimtelijke Ontwikkeling en OW, sectie Bouw- en Milieuzaken, tel.nr. 0299 398398.