Uw bedrijf

BedrijfshallenElke ondernemer heeft wel eens te maken met de plaatselijke overheid. De gemeente wil ondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente of zich willen vestigen zo goed mogelijk van dienst zijn. De gemeente streeft naar een optimaal contact met het plaatselijk bedrijfsleven en heeft hiervoor mw. Marcella Wiffrie als beleidsmedewerker Economische zaken en tevens bedrijfscontactfunctionaris aangesteld. Meer informatie over de bedrijfscontactfunctionaris