Toeristische Visie & ideeënprogramma:

Wij zetten met

De toeristische visie

in op het verhogen van de kwaliteit van ons toeristisch product en een betere spreiding van bezoekers. Dit doen we door het bestaande toeristische product

  • te verbeteren (onderhoud decor en tradities);
  • te vernieuwen (onze geschiedenis als inspiratiebron);
  • te verbinden (maak van parels een ketting).


Een ieder in de gemeente die bij toerisme betrokken is heeft daarbij zijn/haar eigen rol: de gemeente, het toeristisch bedrijfsleven, de culturele instellingen, bewoners en de toeristische promotieorganisaties. Het uiteindelijke doel is om dagtoeristen langer vast te houden en het aantal verblijfstoeristen te verhogen en meer kwaliteit te kunnen bieden.

Uitgangspunten voor het

Ideeënprogramma toeristische visie

zijn:

  1. Edam kaasstad-verbeteren en vernieuwen;
  2. Folklore & nostalgie in Volendam zichtbaarder maken;
  3. Edam, Volendam en Zeevang aan het water beter benutten;
  4. Samenwerken in en om Edam-Volendam;
  5. Zet nieuwe media in.
     

Ambitie

We ambiëren een kwaliteitsslag voor het toeristische product. Voor zowel Edam als Volendam als Zeevang geldt dat het huidige toeristische product verbeterd en/of vernieuwd moet worden. Dit heeft als doel het huidige aantal bezoekers te consolideren en daarnaast een andere type bezoeker te trekken. Dit willen we realiseren door in Edam, Volendam en in het poldergebied (Zeevang) een interessant, aantrekkelijk en kwalitatief goed toeristisch product en passend accommodatieaanbod te bieden. Het toeristische beleid dient daarbij als input voor (gebieds) visies, accommodatieontwikkelingen en bestemmingsplannen. Daarnaast zetten we in op een betere (gerichtere) promotie van Edam, Volendam en Zeevang in Amsterdam, waar veel (individuele) bezoekers verblijven die geïnteresseerd zijn in cultuur-(historie) door aan te haken bij het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. In dit project is de MRA-regio ingedeeld in 7 thema’s met 16 karakters. Gemeente Edam-Volendam en Zeevang vallen onder het thema Old Holland met hierbij behorende karakters Smalltown Harbours (Edam en Volendam) en Amsterdam Waterland (Zeevang). Ook een intensievere regionale toeristische samenwerking met de gemeenten om ons heen speelt een belangrijke rol om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, waarin spreiding van de bezoeker in tijd en ruimte, vergroten/verbinden van het aanbod in combinatie met een gebiedsgerichte promotieontwikkeling de basis zal zijn.

Tot slot dienen er flankerende maatregelen verder opgepakt te worden die invloed hebben op het toeristische product en de beleving hiervan (zoals uniformiteit in de openbare ruimte en parkeren en infrastructuur).

De visie is in 2015 vastgesteld.