Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

U kunt Tozo aanvragen als u voldoet aan alle voorwaarden. U leest in de informatiefolder ‘Informatie Tozo aanvraag’ meer over deze voorwaarden en andere belangrijke zaken. Klaar met lezen? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u (samen met uw partner) een aanvraag indienen.

Leest u eerst deze informatie voordat u een aanvraag doet!

Informatie Tozo aanvraag

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Wilt u voor de eerste keer levensonderhoud TOZO aanvragen? Lees eerst de informatie Tozo aanvraag en vul dan onderstaande formulieren in:

Aanvraagformulier levensonderhoud TOZO

Aanvraag TOZO toestemming en verklaring partner (uitkering levensonderhoud)
 

Heeft u reeds een uitkering levensonderhoud TOZO en u wilt deze verlengen? Lees eerst de informatie Tozo aanvraag en vul dan onderstaande formulieren in:

Mutatieformulier verlenging levensonderhoud TOZO

Aanvraag TOZO toestemming en verklaring partner verlenging
 

Wilt u een bedrijfskrediet TOZO aanvragen? Lees eerst de informatie Tozo aanvraag en vul dan onderstaande formulieren in:

Aanvraagformulier bedrijfskrediet tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Aanvraag TOZO: toestemming en verklaring partner (bedrijfskrediet)

'Tozo 2' vanaf 1 juni 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. De verlenging kunt u aanvragen via bovenstaand mutatieformulier.

Waarom 'Tozo 2'?

De verlengde regeling is iets anders dan de eerdere regeling. Bij de eerste Tozo (Tozo 1) werd bij een aanvraag uitkering levensonderhoud (overbruggingsuitkering) niet gekeken naar het inkomen van een partner, bij de Tozo 2 juist wel. Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u - als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet - uw Tozo uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

  • Heeft u in maart, april en/of mei al onvoldoende inkomsten door de corona-crisis? Tot en met 31 mei 2020 kunt u nog (terugwerkend) een uitkering levensonderhoud aanvragen op basis van Tozo 1. Vanaf 1 juni 2020 gelden voor nieuwe aanvragen en verlengingen de voorwaarden van Tozo 2. Een uitkering loopt tot maximaal 30 september 2020.
  • (Extra) Tozo Bedrijfskapitaal kan ook tot en met 30 september 2020 worden aangevraagd. Deze lening kent een maximum, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 bij elkaar, van €10.157,- . Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen bedrijfskapitaal krijgen.

Let op! Er zijn bedrijven die ondernemers tegen betaling hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Een aanvraag voor de Tozo is niet moeilijk en kunt u zelf doen. Hiervoor worden geen kosten berekend. Als u vragen heeft, helpen wij u graag.

Voor wie geldt de nieuwe Tozo regeling?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is bedoeld voor gevestigde ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis.

Is uw inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum gekomen? Of kunt u uw lopende bedrijfslasten door de coronacrisis ineens niet meer voldoen? Dan is de Tozo regeling misschien wel iets voor u. U leest meer over de specifieke voorwaarden in de informatiefolder ‘Informatie Tozo aanvraag’.


Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. Misschien kunt u wel een beroep doen op een andere regeling, zoals bijvoorbeeld het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Voor dit besluit gelden wel strengere voorwaarden dan voor de Tozo regeling.

Voldoet u niet aan een of meerdere andere voorwaarden voor deze regeling? Maar heeft u wel een (gezins)inkomen dat lager is dan het sociaal minimum? En heeft u onvoldoende vermogen? Misschien kunt u dan wel ‘reguliere’ bijstand krijgen.

Welke ondersteuning is mogelijk?

Er zijn twee soorten ondersteuning mogelijk, namelijk:

  1. Een uitkering voor levensonderhoud
    De gemeente biedt tijdelijk inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (overbruggingsuitkering). Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw (gezins)inkomen.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal
    Dit is een lening van maximaal € 10.157,- voor liquiditeitsproblemen. De rente is 2%. Als u een partner heeft en u heeft allebei een eigen onderneming, dan kunt u elk een eigen lening aanvragen.

Op de pagina edam-volendam.nl/corona vindt u alle actuele gemeente-informatie over het coronavirus.

Veelgestelde vragen

De coronacrisis heeft geleid tot veel (financiële) onzekerheid voor ondernemers. De rijksoverheid heeft een pagina opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden over de financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen over het coronavirus.

Veel gestelde vragen corona voor werkgevers en zelfstandigen

Hoe ga je als ZZP'er om met de (corona)crisis?


Brochure van de FNV

Startersloket, meer informatie

Gemeenten regio Waterland bundelen krachten; centrale plek voor ondernemers over de regelingen en informatie naar aanleiding van het Coronavirus. Kijk op het startersloket Edam-Volendam voor meer informatie.

Link naar website Startersloket Edam-Volendam

De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Stichting Startersloket hebben de handen ineen geslagen. Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. Daarom voorzien we met dit platform onze ondernemers van een centrale plek met actuele informatie.