Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk

  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van max. € 10.157 ten behoeve van liquiditeitsproblemen. Op dit moment kunt u nog geen lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Hierover volgt binnenkort bericht. Op de pagina edam-volendam.nl/corona vindt u alle actuele gemeente-informatie over het coronavirus.


Aanvraag indienen?

Mocht u nog enige/andere ontvangsten/inkomsten hebben, dan vragen we u nog even een week te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. U kunt met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Dit is een voorlopig aanvraagformulier omdat de uitwerking van de regeling nog niet volledig bekend is. Het kan dus zijn dat wij achteraf gezien te veel of te weinig gegevens hebben opgevraagd om uw recht op inkomensondersteuning vast te kunnen stellen. De gegevens die wij niet nodig hebben zullen wij ook niet gebruiken. Op korte termijn komt er meer duidelijkheid over de regeling. Het aanvraagformulier wordt dan direct aangepast.

Aanvraagformulier levensonderhoud tijdelijke overbruggingsregeling

Wanneer gaat de regeling in?

Er wordt nog gewerkt aan de regeling. Wel is duidelijk dat hij vooralsnog voor 3 maanden gaat gelden (tot 1 juni 2020). De regeling werkt terug tot 1 maart. Zolang de regeling nog niet is vastgesteld werkt de gemeente met voorschotten bij aanvragen om inkomensondersteuning.

Wat zijn voorschotten?

Voorschotten hebben de vorm van een renteloze lening. Als de regeling is vastgesteld en de gemeente een beslissing op uw aanvraag neemt, wordt het voorschot verrekend met uw uitkering. Als uit het onderzoek blijkt dat u geen recht heeft op een uitkering, dan betaalt u het voorschot terug.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd


Veelgestelde vragen

De rijksoverheid heeft een pagina opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden voor werkgevers over het coronavirus. En welke financiële maatregelen er zijn.

Veel gestelde vragen corona voor werkgevers

Hoe ga je als ZZP'er om met de (corona)crisis?


Brochure van de FNV

Startersloket, meer informatie

Gemeenten regio Waterland bundelen krachten; centrale plek voor ondernemers over de regelingen en informatie naar aanleiding van het Coronavirus. Kijk op het startersloket Edam-Volendam voor meer informatie.

Link naar website Startersloket Edam-Volendam

De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Stichting Startersloket hebben de handen ineen geslagen. Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. Daarom voorzien we met dit platform onze ondernemers van een centrale plek met actuele informatie.