Voorwaarden

Waar moet u aan voldoen om in aanmerking te komen.

  • U woont in gemeente Edam-Volendam.
  • U bent Nederlander, u voldoet als burger van een land uit de Europese Unie aan de voorwaarden voor bijstand, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent achttien jaar of ouder (op de gewenste ingangsdatum)
  • U bent niet gedetineerd.
  • U bent niet langer dan vier weken in de periode dat u een tegemoetkoming TONK ontvangt in het buitenland.
  • Uw (gezins)inkomen is door de coronacrisis substantieel gedaald en u kunt daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen. Ook andere regelingen bieden hiervoor geen oplossing.
  • U ontvangt geen Woonkostentoeslag van de gemeente.