Voeg dit bij uw aanvraag

Wat heeft u nodig en wat voegt u bij uw aanvraag?

Nodig bij uw aanvraag

Om het formulier voor de tegemoetkoming TONK goed in te kunnen vullen heeft u een aantal gegevens nodig. Het gaat in ieder geval om de volgende gegevens:

 • DigiD.
 • Gegevens over uw inkomen in de peilmaanden januari 2020 en januari 2021. Of latere peilmaanden bij inkomensterugval in 2021.
 • Gegevens over uw noodzakelijke woonkosten (huur en huurtoeslag, hypotheekrente, gas/water/elektra).
 • Gegevens over uw direct beschikbare geldmiddelen.

Als u een partner heeft, moet uw partner dezelfde gegevens bij de hand hebben.

Voeg deze bewijsstukken bij uw aanvraag

Ook moet u voor het aanvragen van een tegemoetkoming TONK een aantal bewijzen (bewijsstukken) meesturen. Deze kunt u gemakkelijk toevoegen als u bij het onderdeel “bewijsstukken/bijlagen” bent aangekomen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander document mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

De bewijsstukken kunnen per aanvraag verschillen. Zorgt u er in ieder geval voor dat u de volgende documenten (van u en als u een partner heeft ook van uw partner) al klaar heeft staan:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort of ID-kaart (géén rijbewijs) of geldig verblijfsdocument.
 • Kopie van de voorzijde van uw bankpas (van de rekening waarop de tegemoetkoming moet worden uitbetaald).
 • Bewijsstukken over uw inkomen. Bijvoorbeeld een loonstrookje, uitkeringsspecificatie  of verlies- en winstrekening (voor ondernemers).
 • Gegevens over uw vermogen. Bijvoorbeeld bankafschriften en/of overzichten van de waarde van uw aandelen, opties, obligaties, andere waardepapieren en/of bitcoins.
 • Bewijsstukken van uw woonkosten. Bijvoorbeeld een kopie van de hypotheekakte en laatste hypotheekoverzicht, een kopie van uw laatste huurnota/huurverhoging en beschikking huurtoeslag, een bankafschrift met de betalingen van gas, elektra en water.
 • Bankafschriften van de laatste drie maanden van al uw bank- en spaarrekeningen.

Heeft u alle vragen ingevuld en bewijsstukken toegevoegd? Dan kunt u de aanvraag verzenden. U krijgt dan van ons een bevestigingsmail via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Ontvangt u van ons een brief? Bewaar deze dan goed. Hierop staat het kenmerk van uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw aanvraag dan kunnen wij u sneller helpen als u dit kenmerk bij de hand heeft.

U heeft een partner als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.