Veelgestelde vragen

Over de inlichtingenplicht en controle van uw gegevens.

Wat houdt de inlichtingenplicht in?

Als u (bijzondere) bijstand aanvraagt, dan geldt er vanaf dat moment een zogeheten wettelijke “inlichtingenplicht”. Dit betekent dat u alle informatie die belangrijk kan zijn voor het vaststellen van uw recht op en de hoogte van de gevraagde (bijzondere) bijstand, volledig en tijdig aan ons moet doorgeven. U mag dus geen belangrijke informatie achterhouden of onjuiste informatie doorgeven. Het gaat om allerlei soorten informatie. Enkele voorbeelden zijn (gevraagde en ongevraagde) informatie over uw naam, adres, woonplaats, woonsituatie, gezinssamenstelling, werksituatie, inkomen en vermogen en dat allemaal in de breedste zin van het woord. Dit geldt dus ook allemaal voor de tegemoetkoming TONK.

Geeft u informatie of wijzigingen in uw situatie niet (tijdig) of niet juist aan ons door? Dan kan dit bijvoorbeeld betekenen dat u de tegemoetkoming aan ons moet terugbetalen en daarnaast mogelijk zelfs een boete krijgt. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Controleren wij uw gegevens?

Ja, wij kunnen bij de aanvraag, maar ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen we controleren of u het juiste bedrag heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij nog een bedrag na.

Gaat het om informatie die u had moeten doorgeven en u heeft dit niet (juist en op tijd) gedaan? Dan betekent dit ook dat u de inlichtingenplicht heeft overtreden. We bekijken dan of er ook een boete moet worden opgelegd. Het kan dus voorkomen dat u naast het terugbetalen van een deel van de tegemoetkoming ook een boete krijgt.

Telt de tegemoetkoming TONK mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de tegemoetkoming TONK telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.