Hoogte tegemoetkoming TONK

Over de hoogte van de tegemoetkoming en terugbetaling of houden.

De tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 400,- per huishouden per maand en is afhankelijk van uw situatie. Om de hoogte van de tegemoetkoming TONK te berekenen kijken we naar:

  • De hoogte van uw noodzakelijke woonkosten.
  • Uw huidige inkomen.
  • Welk deel van de noodzakelijke woonkosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).
  • Uw draagkracht in vermogen.

Terugbetalen of houden?

U mag de tegemoetkoming TONK meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de tegemoetkoming als lening krijgt. Bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de tegemoetkoming TONK dan later terugbetalen. Het kan ook gebeuren dat u achteraf toch een hoger inkomen heeft ontvangen, waardoor de hoogte van de tegemoetkoming TONK aangepast moet worden. Ook dan moet u een deel terugbetalen.