Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een bijdrage in uw woonkosten. U kunt de TONK aanvragen als u door de coronacrisis een substantiële inkomensterugval heeft waardoor u uw woonkosten niet meer kunt betalen. Het gaat hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten, niet om een inkomensondersteunende regeling. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Als u de TONK aanvraagt en u heeft een partner, dan vult uw partner het partnerformulier in (zie 'aanvragen').

Voor welke periode kunt u TONK aanvragen?

U kunt een tegemoetkoming TONK krijgen in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor maximaal zes maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de tegemoetkoming TONK aan voor de maanden dat u deze echt nodig heeft.

Lees de volgende informatie goed door!

Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en hoogte van de tegemoetkoming TONK, de noodzakelijke kosten, de betekenis van substantiële inkomensterugval en de draagkracht. En meer algemene informatie over de tegemoetkoming TONK en antwoorden op de meest voorkomende vragen. Deze achtergrondinformatie heeft u nodig bij het invullen van het aanvraagformulier.