Tarieven Publiekszaken (v/h Burgerzaken)

In principe wijzigen de leges jaarlijks per 1 januari. Dit is echter ook in de loop van het jaar mogelijk indien dit ons wordt opgedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bekijk hier de legestabel Burgerzaken 2020.

Legestabel Burgerzaken met ingang van 1 januari 2021

Reisdocumenten

Paspoort/tweede paspoort

  €         74,75

Paspoort tot 18 jaar, reisdocument voor vluchteling of vreemdeling

  €         56,55

Spoed paspoort, extra leges                                

  € 50,90 (= €125,65 /€107,45 )

Zakenpaspoort

  €         74,75

Zakenpaspoort tot 18 jaar

  €         56,55

Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 18 jaar en ouder

  €         64,00

Nederlandse ID-kaart t/m 17 jaar

  €         32,90

Spoed NIK, extra leges

  € 50,90 (= €114,90 /€83,80 )

Rijbewijzen

Rijbewijs

  €          41,00

Spoedaanvraag rijbewijs

  €          34,10

Gezondheidsverklaring

  €          37,80

Uittreksels

Uittreksel BRP/Bewijs van Nederlanderschap/Bewijs van in leven zijn (BRP)

  €            8,30

Attestatie de Vita (BS)

  €          14,00

Verklaring omtrent gedrag

  €          41,35

Uittreksel geboorteakte/huwelijksakte/overlijdensakte

  €          14,00

Meertalig formulier uitgebreid (voor landen niet aangesloten bij verdrag meertalige uittreksels, invullen via website en dan printen)

  €          14,00

Meertalig formulier afgegeven als verklaring huwelijksbevoegdheid

  €          18,90

Verklaring huwelijksbevoegdheid

  €          24,60

Diverse

Legalisatie/waarmerken documenten

  €             3,20

(thuis) bezorgen reisdocumenten

  €             4,95

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

maandag tot en met vrijdag 9.00/12.00 en 14.00/16.00 uur

  €         418,00

zaterdag 9.00/12.00 uur

  €         653,00

zondag

  €         810,00

Extra leges indien ceremonie in andere locatie

  €         188,55

Benoeming babs voor 1 dag

  €         105,10

Trouwboekje

  €           22,70

Schrijven trouwboekje (kalligraferen)

  €           15,25

Bijschrijven kind in trouwboekje

  €             4,10

Getuige gemeente (ambtenaren)

  €           26,40

Gratis huw woensdag 08.30 of 09.00 uur. Alleen Volendam; geen toespraak; max. 4 pers (bruidspaar en 2  getuigen)

Kort zakelijk huwelijk woensdag 08.30 of 09.00 uur. Alleen Volendam; korte toespraak; max. 10 pers aanwezig € 156,60

Gehandicaptenparkeerkaart

Geneeskundig onderzoek

€           39,20

Besluit administratieve bep. inzake het wegverkeer

€           36,10

Naturalisatie

Tarief meerderjarige

€         925,00

Tarief echtpaar/partners

€       1181,00

Medeverlening minderjarig kind

€         137,00

Tarief meerderjarige verlaagd

€         688,00

Tarief echtpaar verlaagd

€         945,00

Optie

Tarief enkel verzoek (één persoon)

  €         196,00

Tarief gezamenlijk verzoek

  €         335,00

Minderjarige mede-geopteerde

  €           22,00

Leges schriftelijk verzoek

Genealogisch onderzoek per half uur of gedeelte

  €             9,00

Opvragen schriftelijke inlichtingen met/zonder no-hit

  €             7,70

December 2020