Tarieven Publiekszaken (v/h Burgerzaken)

In principe wijzigen de leges jaarlijks per 1 januari. Dit is echter ook in de loop van het jaar mogelijk indien dit ons wordt opgedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Legestabel Burgerzaken m.i.v. 1 januari 2019
Product Bedragen
Reisdocumenten:
Paspoort/tweede paspoort € 71,35
Paspoort t/m 17 jaar, reisdocument voor vluchteling of vreemdeling € 53,95
Spoedpas € 48,60 extra (= € 119,95/ €102,55)
Zakenpas € 71,35
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 18 jaar en ouder € 56,80
Nederlandse ID-kaart t/m 17 jaar € 29,95
Spoed Nederlandse Identiteitskaart € 48,60 extra (= € 105,40/  €78,55)
Rijbewijs € 39,75
Spoed aanvraag € 73,85 (extra € 34,10)
Eigen Verklaring € 34,80
Parkeerschijf € 2,00
Uittreksels
Naam/adres/woonplaats/geboortegegevens € 8,10
Uittreksel zie boven plus meer gegevens € 8,10
Bewijs van Nederlanderschap € 8,10
Attestatie de Vitta (Bewijs van in leven zijn) € 8,10
Attestatie de Vita (BS) € 13,40
Verklaring omtrent gedrag € 41,35
Geboorteakte/huwelijksakte/overlijdensakte € 13,40
Verklaring Huwelijksbevoegdheid € 23,60
Diverse
Legalisatie/waarmerken documenten € 3,10
Kopieën per A4tje € 0,40
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap
Maandag tot en met vrijdag 09:00/12:00 en 14:00/16:00 uur € 406,00
Zaterdag 09:00/12:00 uur € 634,00
Zondag € 787,00
Extra leges indien ceremonie in andere locatie € 183,00
Benoeming Babs voor 1 dag € 102,00
Trouwboekje €  22,35
Schrijven trouwboekje (kalligraferen) € 15,00
Bijschrijven kind in trouwboekje € 4,00
Getuige gemeente (ambtenaren) € 25,50

Kosteloze huwelijken, alleen voor inwoners, op woensdag 08:30 en 09:00 uur.
Alleen in Volendam, zonder toespraak, max. vier personen aanwezig (bruidspaar plus twee getuigen)

Kort zakelijk huwelijk op woensdag 08:30 en 09:00 uur. Alleen in Volendam, korte toespraak, maximaal tien personen aanwezig €152,00
Gehandicaptenparkeerkaart
Geneeskundig onderzoek € 38,05
Verkrijgen, verlengen of wijzigen gehandicaptenparkeerkaart (besluit Adm. Bep. inzake het wegverkeer) € 35,00
Leges verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit
Naturalisatie
Tarief meerderjarige € 881,00
Tarief echtpaar/partners € 1.124,00
Medeverlening minderjarig kind € 130,00
Tarief meerderjarige verlaagd € 655,00
Tarief echtpaar verlaagd € 899,00
Optie
Tarief enkel verzoek (één persoon) € 187,00
Tarief gezamenlijk verzoek € 319,00
Minderjarige medegeopteerde € 21,00
Leges schriftelijk verzoek
Genealogisch onderzoek per half uur of gedeelte € 8,70
Opvragen schriftelijke inlichtingen zonder nohit € 7,50