Tarieven Publiekszaken (v/h Burgerzaken)

In principe wijzigen de leges jaarlijks per 1 januari. Dit is echter ook in de loop van het jaar mogelijk indien dit ons wordt opgedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bekijk hier de legestabel Burgerzaken 2019.

Legestabel Burgerzaken met ingang van 1 januari 2020
Product Bedragen
Reisdocumenten:
Paspoort/tweede paspoort € 73,20
Paspoort t/m 17 jaar, reisdocument voor vluchteling of vreemdeling € 55,35
Spoedpas € 49,85 extra (= € 123,05/ €105,20)
Zakenpas € 73,20
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 18 jaar en ouder € 58,30
Nederlandse ID-kaart t/m 17 jaar € 30,70
Spoed Nederlandse Identiteitskaart € 49,85 extra (= € 108,15/  €80,55)
Rijbewijs € 40,65
Spoed aanvraag € 74,75 (extra € 34,10)
Eigen Verklaring € 37,80
Uittreksels
Naam/adres/woonplaats/geboortegegevens € 8,20
Uittreksel zie boven plus meer gegevens € 8,20
Bewijs van Nederlanderschap € 8,20
Attestatie de Vitta (Bewijs van in leven zijn) € 8,20
Attestatie de Vita (BS) € 13,80
Verklaring omtrent gedrag € 41,35
Geboorteakte/huwelijksakte/overlijdensakte € 13,80
Meertalig formulier uitgebreid (voor landen niet aangesloten bij verdrag meertalige uittreksels, invullen via website en dan printen) € 13,80
Meertalig formulier afgegeven als verklaring huwelijksbevoegdheid € 18,60
Verklaring Huwelijksbevoegdheid € 24,30
Diverse
Legalisatie/waarmerken documenten € 3,15
Kopieën per A4tje € 0,40
(thuis) bezorgen reisdocumenten € 4,95
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap
Maandag tot en met vrijdag 09:00/12:00 en 14:00/16:00 uur € 412,00
Zaterdag 09:00/12:00 uur € 643,00
Zondag € 798,00
Extra leges indien ceremonie in andere locatie € 185,75
Benoeming Babs voor 1 dag € 103,55
Trouwboekje €  22,35
Schrijven trouwboekje (kalligraferen) € 15,00
Bijschrijven kind in trouwboekje € 4,00
Getuige gemeente (ambtenaren) € 26,00

Kosteloze huwelijken, alleen voor inwoners, op woensdag 08:30 en 09:00 uur.
Alleen in Volendam, zonder toespraak, max. vier personen aanwezig (bruidspaar plus twee getuigen)

Kort zakelijk huwelijk op woensdag 08:30 en 09:00 uur. Alleen in Volendam, korte toespraak, maximaal tien personen aanwezig €154,30
Gehandicaptenparkeerkaart
Geneeskundig onderzoek € 38,60
Verkrijgen, verlengen of wijzigen gehandicaptenparkeerkaart (besluit Adm. Bep. inzake het wegverkeer) € 35,55
Leges verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit
Naturalisatie
Tarief meerderjarige € 901,00
Tarief echtpaar/partners € 1.150,00
Medeverlening minderjarig kind € 133,00
Tarief meerderjarige verlaagd € 670,00
Tarief echtpaar verlaagd € 920,00
Optie
Tarief enkel verzoek (één persoon) € 191,00
Tarief gezamenlijk verzoek € 326,00
Minderjarige medegeopteerde € 21,00
Leges schriftelijk verzoek
Genealogisch onderzoek per half uur of gedeelte € 8,85
Opvragen schriftelijke inlichtingen zonder nohit € 7,60