Subsidieregelingen per beleidsplan

In de subsidieregeling kunt u lezen voor welke doelen subsidie wordt gegeven. En ook waaraan u als organisatie moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. De gemeente Edam-Volendam kent zeven subsidieregelingen. Dit zijn de:


Leest u de betreffende regeling goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.