Subsidieplafond

Voor het bereiken van de diverse beleidsdoelen middels het subsidie instrument worden door het college per jaar diverse budgetten vastgesteld. Deze maximale subsidiebudgetten heten subsidieplafonds. U vindt hier de vastgestelde subsidieplafonds:

Subsidieplafond 2020 (het maximaal beschikbare bedrag per beleidsafdeling).