Subsidieaanvraag indienen

Het nieuwe subsidiebeleid is vormgegeven in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) en de zeven bijbehorende subsidieregelingen per beleidsveld. Voor het indienen van een subsidieverzoek kunt u gebruik maken van het subsidieformulier:

DigiD subsidieformulier

Het voordeel van dit formulier is dat al uw NAW-gegevens automatisch worden ingevuld en het formulier meteen binnenkomt bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

PDF subsidieformulier

De aanvraag moet in het vervolg via dit formulier bij de gemeente worden ingediend. Dit kan door inlevering aan de balie van het Stadskantoor aan de Burgemeester van der Knoopdreef 1 in Volendam of per post:

Gemeente Edam-Volendam
Postadres 180
1130 AD Volendam
Aanvragen via e-mail worden NIET als officiƫle aanvraag beschouwd. Jaarsubsidies dient u in uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Aanvragen voor incidentele subsidie worden ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Let op! Een aanvraag, ook via het subsidieformulier, dient altijd te zijn voorzien van aanvullende informatie. De informatie kan verschillen per beleidsterrein. Lees daarom de bijbehorende subsidieregeling.

Voor een evenement moet soms een vergunning aangevraagd worden, dit staat los van de subsidieaanvraag. Meer informatie over een evenementenvergunning.