Algemene subsidieverordening

Voor het verstrekken van subsidie gelden wettelijke regels en bepalingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening.
Voor het geven van subsidie gelden wettelijke regels en bepalingen. Deze regels zijn afgesproken in de Algemene Subsidieverordening. De gemeente legt hierin uit hoe het subsidieproces werkt en hoelang een aanvraag duurt. Maar ook welke voorwaarden en verplichtingen er zijn voor de aanvrager en voor de gemeente.