Subsidie gemeente Edam-Volendam

SportevenementDe gemeente Edam Volendam ondersteunt veel initiatieven en activiteiten die ten goede komen aan onze burgers. Dit doen wij onder ander door het verstrekken van subsidies. U vindt hier alles over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? De doelstellingen, de verwachte prestaties en de resultaten waarop een activiteit gericht moet zijn staan vermeld in de diverse beleidsnota’s. Wilt u meer informatie over de beleidsdoelen? Dan kunt u via het telefoonnummer (0299) 398 398 contact met ons opnemen.Welke subsidies zijn er?

De gemeente Edam-Volendam kent twee soorten subsidies. De jaarsubsidies en de incidentele subsidies.

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een subsidie voor een kortdurende activiteit met een eenmalig karakter of voor een (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. 

Jaarsubsidie

Een jaarsubsidie is een subsidie voor een langdurige activiteit die jaarlijks terugkeert. De doorlopende activiteiten moeten nodig zijn om gemeentelijke beleidsdoelen te kunnen realiseren. Het gemeentelijk beleid in de ruime zin moet dus door deze activiteiten uitvoering worden gegeven. Ondanks  dat wij het begrip jaarsubsidie hanteren worden deze terugkerende activiteiten niet alleen voor een kalenderjaar verstrekt, maar ook voor boekjaren.

Meer informatie over jaar- en incidentele subsidies

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Uitleg regelingen en aanvraagformulieren Subsidie. Meer: aanvragen subsidie

Subsidieplafonds

Actueel

Actueel

U vindt hier het laatste nieuws

Vragen?

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Subsidie verantwoorden

Subsidie verantwoorden

U moet subsidies van meer dan € 5.000,- verantwoorden. U moet hiervoor een aanvraag tot vaststelling (verantwoording) indienen. Het verantwoordingsformulier en de uitleg vindt u hier.

Monumentensubsidie aanvragen?

Monumentensubsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van Monumentensubsidie verwijzen wij u naar de pagina Monumenten.

Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven

Particulieren en organisaties in Edam-Volendam kunnen een éénmalige financiële bijdrage aanvragen voor bewonersinitiatieven. Wilt u een financiële bijdrage aanvragen? Vul dan het formulier in:

Aanvraagformulier bewonersinitiatief Edam-Volendam