Sportkoepel

Stichting Sportkoepel Edam-Volendam, beter bekend als de Sport-Koepel, is een plaatselijke onafhankelijke organisatie die sport- en spelactiviteiten organiseert in opdracht van en in overleg met de gemeente Edam Volendam.

In het sportbeleid, vastgelegd in de Sportnota Verbinden, Verbreden, Verbeteren (2017), zijn de gemeentelijke doelstellingen geformuleerd. Een groot deel van de activiteiten die de Sport-Koepel organiseert en uitvoert vallen onder de doelstellingen, zoals beschreven in de sportnota. Voorbeelden hiervan zijn de sportinstuiven, Billy┬┤s sportproject, sportbuurtwerk, de vliegende sportbrigade, verenigingsondersteuning en het coachplatform.

Op de website van de Sportkoepel kunt u meer informatie vinden over de organisatie en hun activiteiten.

Contactgegevens

info@sport-koepel.nl 

Telefoonnummer: (0299) 32 46 50