Sportkampioenen

De gemeente Edam-Volendam kent een rijk sportleven, getuige het ruime aanbod van 77 sportverenigingen. De sportverenigingen leveren jaarlijks diverse Nederlandse kampioenen af, van amateur- tot profniveau. Het hoge prestatieniveau heeft er zelfs toe geleid dat Edam-Volendam is verkozen tot Topsportgemeente in 2011 én 2013.

Aanmelden van kampioenen

Ieder jaar huldigt het gemeentebestuur sporters, wonend in de gemeente Edam-Volendam, die Nederlands-, Europees- of Wereldkampioen zijn geworden. De gemeente verzoekt de verenigingen om het aanmeldformulier te gebruiken voor de aanmelding van de kampioenen, zodat geen enkele kampioen over het hoofd wordt gezien. Bestuursleden, trainers of de sporters zelf worden verzocht de aanmeldingen te verzenden.

Na invulling en verzending van het formulier ontvangt de betreffende kampioen een felicitatiebrief van de gemeente plus daarbij de mededeling dat later een uitnodiging volgt voor de gezamenlijke huldiging in het begin van het nieuwe jaar.

Aanmeldformulier sportkampioen

Sportkampioenen 2017: