Leden Rekenkamercommissie Edam-Volendam

Voorzitter  

De heer drs. G. Müller
 

Leden            

  • De heer W.H.M. Rijkenberg (Lijst Kras)
  • De heer D. Dijkshoorn (Zeevangs Belang)
  • Mevrouw G.A.F. van den Hogen (Groen Links)
  • De heer M. Slotboom (PvdA)
     

Plaatsvervangend voorzitter

De heer W.H.M. Rijkenberg (Lijst Kras)
 

Plaatsvervangende leden

  • De heer A. de Jong (CDA)
  • De heer F.J.M. Zwarthoed (VVD)
  • De heer P.M. Bliek (PvdA)