Reinigingsrechten bedrijven

Hier vindt u de verordening en de tarieven voor het laten ophalen of zelf aanbieden van bedrijfsafval.

De verordening Reinigingsrechten Edam-Volendam 2019

Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:

  • a. normaal bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht minder dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt.
  • b. zwaar bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht meer dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt (geperst of gemalen afval).

Op grond van de verordening worden de reinigingsrechten geheven voor door de gemeente verstrekte diensten met betrekking tot het verwijderen van bedrijfsafval en het aanbieden van bedrijfsafval op daartoe door de gemeente ter beschikking gestelde plaatsen (Vuil- en visinzamelstation). De rechten worden geheven van degene op wiens verzoek dan wel ten behoeve van wie de diensten worden verricht of van degene die bedrijfsafval aanbiedt.

Belastingjaar 2017

Over het belastingjaar 2017 is de Verordening reinigingsrechten 2016 tot 1 januari 2018 nog van toepassing.