Reinigingsrechten bedrijven

Hier vindt u de verordening en de tarieven voor het laten ophalen of zelf aanbieden van bedrijfsafval.

De verordening Reinigingsrechten Edam-Volendam 2016

Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:

  • a. normaal bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht minder dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt.
  • b. zwaar bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht meer dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt (geperst of gemalen afval).

Op grond van de verordening worden de reinigingsrechten geheven voor door de gemeente verstrekte diensten met betrekking tot het verwijderen van bedrijfsafval en het aanbieden van bedrijfsafval op daartoe door de gemeente ter beschikking gestelde plaatsen (Vuil- en visinzamelstation). De rechten worden geheven van degene op wiens verzoek dan wel ten behoeve van wie de diensten worden verricht of van degene die bedrijfsafval aanbiedt.

Tarieven 2016/2017

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het:

a) verwijderen van bedrijfsafval (normaal en zwaar) en het legen van containers en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen:

voor een hoeveelheid op jaarbasis normaal afval zwaar afval
van minder dan 1 m3 € 100,00 € 200,00
1 t/m 5 m3 € 347,90 € 695,75
van 6 t/m 10 m3 € 521,80 € 1.043,60
van 11 t/m 15 m3 € 978,35 € 1.956,70
van 16 t/m 20 m3 € 1.255,55 € 2.511,10
van meer dan 20 m3, per m3 (1) € 62,75 € 125,50

(1) te berekenen over de gehele hoeveelheid

b) aanbieden op daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaatsen van bedrijfsafval (normaal en zwaar):

voor een hoeveelheid op jaarbasis normaal afval zwaar afval
van minder dan 1 m3 € 100,00 € 200,00
1 t/m 5 m3 € 347,90 € 695,75
van 6 t/m 10 m3 € 521,80 € 1.043,60
van 11 t/m 15 m3 € 978,35 € 1.956,70
van 16 t/m 20 m3 € 1.255,55 € 2.511,10

  • van meer dan 20 m3 normaal afval: het tarief voor normaal afval als bedoeld voor 16 t/m 20 m3 wordt verhoogd met € 20,00 per m3 voor de hoeveelheid boven de 20m3.
  • van meer dan 20 m3 zwaar afval: het tarief voor zwaar afval als bedoeld voor 16 t/m 20 m3 wordt verhoogd met € 40,00 per m3 voor de hoeveelheid boven de 20m3.

De bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een m3 als een volle m3 aangemerkt.