Reinigingsrechten bedrijven

Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. Ze kunnen het afval ook zelf aanbieden bij het vuil- of visinzamelstation van de gemeente. Bedrijven betalen hiervoor een vergoeding, het Reinigingsrecht. De tarieven zijn opgenomen in de verordening Reinigingsrechten.

De verordening Reinigingsrechten Edam-Volendam 2020 en verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2021

Voor de toepassing van de verordening betreft dit::

  • a. normaal bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht minder dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt.
  • b. zwaar bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht meer dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt (geperst of gemalen afval).