Voortgang werkzaamheden Europaplein

week 10 2019

In verband met de bestratingswerkzaamheden op en rondom het Europaplein is er een vervangende bovengrondse container voor restafval op het AMVO-terrein geplaatst. De container naast de PX is daarmee tijdelijk vervangen, omdat hij niet meer bereikbaar is voor vuilinzamelaar GP Groot.

week 4 2019

Deze week worden vanwege de vorst geen werkzaamheden uitgevoerd.

december 2018

De hekken om het vernieuwde Europaplein worden vrijdag 21 december verwijderd. De werkzaamheden aan het plein zijn dan afgerond. Het plein is helemaal verfraaid met nieuwe bestrating, een fontein en bijzondere openbare verlichting in de vorm van twee scheepsmasten. De aannemer werkt na de jaarwisseling verder in de Zeestraat.

Donderdag 20 december heeft de gemeente hibiscussen aangebracht in de boomvakken, in afwachting van de bomen die volgend jaar worden geplant. In de Ventersgracht zijn tijdelijke paaltjes geplaatst. Deze worden in het nieuwe jaar vervangen door de definitieve paaltjes.

Niet parkeren

Op en rond het Europaplein mag niet worden geparkeerd. Dit wordt aangegeven met verkeersborden die de parkeerverbodszone aanduiden.

Handhaving

Met name in de eerste weken vindt intensief toezicht plaats door de gemeentelijke BOA's op naleving van het parkeerverbod. Geparkeerde auto's worden zonder pardon allemaal bekeurd.

november 2018

Momenteel wordt hard gewerkt aan het plein en de Zeestraat aan de zijde van het museum en Projectbureau Broeckgouw. Naar verwachting zijn deze delen voor de kerstvakantie gereed.

3 augustus 2018

In verband met de bouwvak is het Europaplein vrijgemaakt van materieel en materiaal en vinden er geen werkzaamheden plaats. Het eerste stukje bestrating ligt er en is te bewonderen nabij Kruidvat of op de foto’s in de fotogalerij, evenals de fontein.

Lichtmast Ventersgracht

Op verzoek van bewoners wordt er een extra lantaarnpaal geplaatst op de Ventersgracht. Deze komt aan de zijde van de winkels nabij nummer 3.

Verzinkbare paal krijgt andere plaats

Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden is besloten de verzinkbare paal niet te plaatsen op de Ventersgracht net voor het Europaplein, maar aan het begin van de Ventersgracht nabij de winkel van Ceesie Cas. Deze verzinkbare paal zorgt er tussen 11.00 en 06.00 uur voor dat geen verkeer naar het Europaplein en de Zeestraat kan rijden. De paal wordt in gebruik genomen zodra alle werkzaamheden afgerond zijn.

Vrachtverkeer in oude kom

Er is geluisterd naar de inwoners en gemeenteraad en het college van B&W gaat verdergaande beperkingen opleggen aan vrachtverkeer in de buurt Aalstraat/Rokersgracht; vrachtverkeer is daar buiten het de laad- en lostijden van 06.00-11.00 uur niet meer welkom.