Proclaimer en Privacyverklaring

Privacyverklaring

De gemeente Edam-Volendam respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan zijn/haar verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

De gemeente Edam-Volendam houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan de gemeente haar dienstverlening verder perfectioneren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen via het reactieformulier

Proclaimer

Kwaliteitshandvest

De gemeente Edam-Volendam wil u een eersteklas dienstverlening bieden. Daarom is er een ´kwaliteitshandvest´ vastgesteld.
In deze overeenkomst wordt vooraf aangegeven binnen welke tijd en met welke kwaliteit een dienst kan worden aangeboden. Het gaat er daarbij bijvoorbeeld om hoe snel de telefoon wordt opgenomen als u ons belt en binnen hoeveel weken u een beslissing op een aangevraagde vergunning kunt verwachten. U als “klant van de gemeente” mag ons daaraan houden en kunt ons er op aanspreken als hier niet aan wordt voldaan.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw kwaliteitshandvest in verband met de fusie Edam-Volendam-Zeevang. Zodra deze is vastgesteld wordt dit gepubliceerd.

Afhandeling van e-mailvragen

E-mailvragen worden door de gemeente Edam-Volendam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. De teksten in e-mailberichten zijn slechts informatief bedoeld. Ontvangers en derden kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen ten opzichte van het bestuur of van de ambtelijke organisatie van de gemeente Edam-Volendam.

Disclaimer

De gemeente Edam-Volendam probeert de inhoud van Edam-Volendam.nl zo actueel, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat informatie van deze internetsite verouderd, incompleet en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

De gemeente Edam-Volendam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Edam-Volendam.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Edam-Volendam kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Indien u onvolkomenheden en/of fouten constateert, dan stellen wij het op prijs als u ons dit meldt. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen om een en ander te herstellen.

Gemeentelijke regelgeving, besluiten en beslissingen

Op deze website vindt u informatie over gemeentelijke regelgeving en andere besluiten. De gemeente Edam-Volendam wijst u erop dat de publicatie van teksten op de website Edam-Volendam.nl geen bekendmaking is in de zin van de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht. Aan deze teksten kunt u geen rechten ontlenen. Voor de officiële bekendmaking van de verordeningen wordt verwezen naar: zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad.