Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam

U kunt de verordening, beleidsregel, nota of regeling op twee manieren vinden: door op de categorie te klikken of naar beneden te scrollen.
Het is ook mogelijk om alleen de verordeningen van onze gemeente te bekijken, de bekendmakingen hiervan of lid te worden van de e-mailservice bekendmakingen. Ga dan naar de verordeningenpagina Edam-Volendam.

Bestuur & Organisatie

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Aanvullende afspraken buitengewoon verlof 2016  13-06-2016
Archiefverordening gemeente Edam-Volendam 2016 15-09-2016
Algemene subsidieverordening Edam-Volendam 14-07-2016
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2018 14-12-2017
Besluit informatiebeheer gemeente Edam-Volendam 2016 28-06-2016
Inspraakverordening Edam-Volendam 2016  28-01-2016
Klachtenverordening Edam-Volendam 2016 28 -01-2016
Mandaatregeling Edam-Volendam 21-12-2017
Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Edam-Volendam 2016 04-04-2017
Regeling aanstelling in algemene dienst Edam-Volendam 2016 04-04-2017
Regeling ambtseed of -belofte en schriftelijke verklaring integriteit Edam-Volendam 30-05-2017
Regeling briefadres gemeente Edam-Volendam 10-07-2018
Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam 10-07-2018
Regeling gebruik dienstauto gemeente Edam-Volendam 2016 29-08-2017
Regeling melden vermoeden misstand Edam-Volendam 30-05-2017
Reglement van orde van de raad 2016 04-01-2016
Regeling opleiding, ontwikkeling en studiefaciliteiten gemeente Edam-Volendam 2018 02-04-2019
Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam 26-07-2016
Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam 26-07-2016
Uitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam 2016 13-06-2016
Verlofregeling gemeente Edam-Volendam 2017 07-11-2017
Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam 19-04-2018
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam 18-10-2018
Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam 28-01-2016
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Edam-Volendam 2016 04-01-2016
Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2016 04-01-2016
Verordening op de vertrouwenscommissie Edam-Volendam 2016 18-02-2016
Verordening op het burgerinitiatief Edam-Volendam 2016 04-01-2016
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2016 04-01-2016
Verordening op het raadsplein en de raadscommissie(s) 2016 17-05-2018
Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016 21-04-2016
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Edam-Volendam 2016 14-12-2017
Verordening werkgeverscommissie 2016 04-01-2016
Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam 2016 28-01-2016
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Edam-Volendam 17-05-2018
Verordening Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam 15-09-2016

Cultuur, Recreactie, Toerisme & Sport

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Subsidieregeling economie en toerisme Edam-Volendam 26-07-2016
Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam                                                   26-07-2016
Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam 26-07-2016
Subsidieregeling sport Edam-Volendam 26-07-2016

Natuur & Milieu

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Afvalstoffenverordening 2016 gemeente Edam-Volendam 28-01-2016
Subsidieregeling duurzame energie gemeente Edam-Volendam 28-01-2016
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam                                       18-04-2017
Vergoedingenverordening inzamelen oud papier 19-10-2017
Verordeningen havens en openbaar water gemeente Edam-Volendam 14-12-2017

Onderwijs

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Edam-Volendam                                                18-10-2018

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca

Verkeer

Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018 05-12-2017
Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018                                              05-12-2017
Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018 05-12-2017
Parkeerverordening Edam-Volendam 2018 18-01-2018