Toegankelijkheid website Edam-Volendam.nl

Uw gemeente besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel webrichtlijnen.

De gemeente wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA voor de gemeentelijke website www.edam-Volendam.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Aan enkele gestelde eisen voldoen wij nog niet. Bezoekers van onze website ondervinden hiervan geen toegankelijkheidsproblemen. Voor het aanpassen van de laatste punten worden maatregelen genomen door onze softwareleverancier. Zie hier de testresultaten van de toegankelijkheid van 6 maart 2019:

  • Digital Certaintly Index is 90,7% moet zijn 90,9%
  • Quality Assurance is 98,2% moet zijn 98,7%
  • Accessibility is 97,9% moet zijn 98,7%
  • SEO is 75,9% moet zijn 80,1%

Resultaat maart 2019 Toegankelijkheidseisen website Edam-Volendam

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Communicatie:

E-mail: communicatie@edam-volendam.nl

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Extra toelichting

Uw gemeente besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel webrichtlijnen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Ook onze software wordt in 2019 nog aangepast om aan alle eisen te voldoen.